WELCOME

LISETTE DEN BOON

FINE ARTIST

OIL PAINTINGS

De Kinderen serie
DE KINDEREN SERIE
Hoe kan ik in een beeld vangen hoe het is om verloren te zijn en jezelf te vinden? Elk van deze kinderen heeft dat op eigen wijze gedaan.
Zij heten; Noah, Joshi, Shtisl, Nyah, Zoë, Soof, Indah en François.
THE CHILDREN's SERIES
Is it possible to catch the image of being lost and finding yourself again. Each and everyone of these children has done this in their own way.

Meet; Noah, Joshi, Shtisl, Nyah, Zoë, Soph, Indah and François,

De Move Serie
DE SILHOUETTE IN BEWEGING SERIE
Hoe kan ik beweging brengen in de verstilde silhouetten?.
Een nieuwe serie ontstaat: Boy oh Boy, a Duck's Enchantment en Attaboy.


THE SILHOUETTE ON THE MOVE SERIES
Is it possible to create movement in a still object?
A new series emerges: Boy oh Boy, a Duck's Enchantment and Attaboy.

De Huid Serie
DE HUID SERIE
Een zoektocht naar het zo dicht mogelijk benaderen van een aaibare huid.
De werken: In Hemelsnaam, I Know Too en My little Savior horen in deze serie thuis.
THE SKIN SERIES
Exploring the painting of cuddly skin.
The following titles belong to the Skin Series: For Heaven's Sake, I Know Too, My Little Savior.
De Silhouette Serie
DE SILHOUETTE SERIE
Een verkenning van leven, ziel en as. Kan je zomaar leven als het leven kostbaar is? En wat te doen met de dood? Negeren, verafschuwen, eerbiedigen of omarmen? Aldus, alles weglaten wat niet strikt noodzakelijk is, zoals achtergrond en lijst. Alleen het silhouette, dat spreekt.
Zie: I Know, Oh Baby, Onze Vader en Offering.

 

THE SILHOUETTE SERIES
Exploring life, soul and ashes. . Is it possible to just to live, when life is so precious. And how to deal with death? Ignore, abhor, honour or embrace? So, leave out everything that is not absolutely necessary, like background and frame. Let the silhouette speak for itself.
View: I Know, Oh Baby, Our Father and Offering.

De Behang Serie
De Behang Serie
DE 'BEHANG' SERIE
De paradox van het individu versus het systeem. Het één bestaat niet zonder het ander. Wie heeft het voor het zeggen en met welk recht? Bestaat dat: Macht zonder onrecht?
Deze vragen hebben de volgende werken opgeleverd:
The Holy’s, Little Miss Lace I en II, My way of saying Kadish, What if I am right and they are wrong I, II, III en IV, O,O, Blues, Duckling, Kaketoe, Bambs, Bo-tanie en Forestra.
.
THE 'WALLPAPER' SERIES
The paradox of the individual versus the system. The one cannot be without the other. Who is in charge and why? Does power exist without injustice?
These questions have resulted in the following paintings:
The Holy’s, Little Miss Lace I and II, My way of saying Kaddish, What if I am right and they are wrong I, II, III and IV, O,O, Blues, Duckling, Cockatoo, Bambs, Bo-tany and Forestra


de Bomen Serie
DE BOMEN SERIE
Hoe schilder ik onmetelijke ruimte op een doek van 80 bij 60 centimeter? Hoe schilder ik leegte met een verhaal? Hoe schilder ik zielenroerselen met zelfspot?
Mijn antwoorden zijn te zien in: Jantje, Jantjes, Playing Soul, Soul Searching en Letting Go.

THE TREE SERIES
How do I paint infinite space on a canvas of 80 by 60 centimeter? How do I paint emptiness with meaning? How do I paint self-mockery with soul?
The answers are to be seen in: Johnny Boy, Johnny Boys, Playing Soul, Soul Searching and Letting Go.

de Allochtonen Serie
DE ALLOCHTONEN SERIE
Ik zag vluchtelingen leren fietsen in drabbige sneeuw. Ik dacht wat een contrast moet dat zijn. Zelf was ik ooit ook zowel vreemdeling als thuis.
De verbeelding hiervan is te zien in:
Allochtonen I, II en Autochtonen.


THE IMMIGRANT SERIES
I saw refugees trying to ride a bicycle in dirty snow. That must be strange, I thought. I once felt like a stranger as well as at home myself.
This contrast is visualized in the Immigrant series:
Immigrants I, II and Natives.