LISETTE DEN BOON

Paradoxen intrigeren mij. Ze benaderen mijn werkelijkheid meer dan ééndimensionale beelden. Een terugkerend thema in mijn werk is de paradox van kwetsbaar zijn. Van dat wat mij - en ieder ander - prachtig én lelijk maakt.

Het troost, ergert en inspireert me.

Tijdens het maken van een schilderij komt er altijd een moment van de waarheid. Het moment waarop het bestaansrecht van het schilderij wordt gecreëerd, of niet. Als het mij niet lukt om dat punt te bereiken, is het beeld leeg, overbodig en moet het worden weggegooid. Iets wat ik altijd met een vreemd soort genoegen doe.

Ik hou ervan als een schilderij ‘weerbarstig’ is. Als het zich niet onmiddellijk onderwerpt aan mijn wil het te schilderen. Ik haat het als het schilderij wint en er uiteindelijk in slaagt zich niet door mij te laten vastleggen.

I find paradoxes intriguing. As they reflect reality more than one-dimensional images, stories and people. A recurrent theme in my work is the paradox of vulnerability. Of that which makes me – and everybody else – magnificent and monstrous.

It comforts, irritates and inspires me.

During the painting process there is always a moment of truth. A moment in which the 'raison d'être' of the painting is created, or not. When I fail to reach this point, the image becomes empty, superfluous and has to be thrown away. Which with some strange delight, I invariably do.

I love an unruly painting, when it doesn’t immediately surrender to my will of painting it. I hate it when the painting ‘wins’ and succeeds in not being captured by me.

Enjoy!

Lisette den Boon

Kunstenaar, Sociale & Organisatiepsycholoog, Schrijver & Illustrator van de Koning Mier Kinderboekenserie

Fine Artist, Social & Organisational Psychologist, Writer & Illustrator of the Ant King Series